IdéenDet å bli en funksjonell leser krever mye arbeid over tid. Det tar ofte tre-fire år med øvelse før lesenivået er høyt nok til at barna kan oppleve meningsfull lesing ut fra deres språklige nivå. Dette er lang tid sett med barneøyne - og det kan være vanskelig å holde motivasjonen oppe. 

Jeg stilte meg spørsmålet: Er det mulig å gi de helt ferske leserne opplevelse av meningsfull lesing, uten at det går på bekostning av systematikk og progresjon? 

 (Tonje - forfatter)

Utdrag fra tradisjonell nybegynnertekst.  God lesetrening, men innholdsmessing lite spennende. Her brukes klistremerker som motivasjonsfaktor...

Idéen:

Idéen om å bytte på å lese for hverandre, dukket opp under høytlesning for min datter, som da var seks år. Hun ville lese selv, ikke bare lytte. Jeg lette derfor i boka etter enkle setninger hun kunne mestre. Gleden hun viste over å få lese høyt for meg ga meg idéen om at dette kunne systematiseres og utvikles til noe! Dermed var det første frøet til «Min tur - din tur» -bøkene sådd. Lese-selv-teksten skulle være nøye gjennomtenkt og ivareta viktige prinsipper i begynneropplæringen. Det  var særlig viktig for meg å prøve å nå fram til barn som viser liten interesse for lesing, og de som av ulike grunner sliter i startfasen.

Prosessen videre:

I samarbeid med illustratør Rannveig Øygarden ble formen på bøkene gradvis utviklet. Jeg var og heldig og fikk gode innspill fra Vigdis Refsahl, en av landets fremste eksperter på lese-feltet, tidlig i prosessen. Bøkene gis ut på Haukner Forlag. Redaktørgjennomganger, språkvask og korrektur er utført via Bold books sine tjenester.

Mange timer er gått med til arbeid med manus, skisser, tegninger, grafiske utrykk, kommunikasjon med diverse aktører, markedsføring osv. Det har vært nok av "fartsdumper" underveis - som for eksempel da Mac'en bestemte seg for å gå i svart helt ved målstreken. Heldigvis gikk ikke innholdet tapt…