Mestring og leseglede for liten og stor!

Prisvinnende barnebøker!

"Min tur - din tur" vant Innovasjonsprisen for sitt nye lesekonsept rettet mot ferske lesere. Prisen ble delt ut på Gardermokonferansen -23, i regi av Innovasjon Gardermoen

Hva er "Min tur-din tur"?

Kjenner du barn i småskolealder eller yngre barn som er nysgjerrige på bokstaver og lesing? Har du litt eldre barn der lesingen går trådt?

"Min tur- din tur"-bøkene kombinerer den gode historien med lese-selv-tekster som treffer barnas lesenivå.

Mening og mestring gir leseglede!

I denne bokserien kan barna lese selv og bli lest høyt for i samme bok! Barnas tekst er lettlest, har stor skrift og er fordelt i små porsjoner. Når den voksne leser, får barna lesepauser og lytter til høytlesning tilpasset deres språklige nivå. På denne måten drives handlingen framover av begge parter. Når historien gir mening og er engasjerende, kommer ofte lesegleden av seg selv. Muligheten for både mestring og mening - helt fra begynnerstadiet - er unikt med dette konseptet.

Bøkene har økende vanskelighetsgrad og er merket med nivå 1 og 2. Nivå 3 kommer våren 2024!

En ny studie viser at foreldre leser stadig mindre med barna hjemme... Forskere har en klar oppfordring til småbarnsforeldre, sett av tid til å lese og ta barnas intensjoner til lesing på alvor (Lesesenteret i Stavanger, 2023)

Vi får være med bestevennene Leo og Luna på små og store opplevelser i hverdagen. Handlingen er hentet fra det nære og kjente, med rom for sansing og undring, humor og hverdagsdramatikk. Bøkene er rikt illustrert og har små overraskelser på lur.

Hvorfor er en god lesestart viktig?

Gode leseferdigheter opparbeides trinn for trinn gjennom nok øvelse på rett nivå. Hvert barn skal følge sin leseutviklingskurve. Noen vil trenger mer øvelse enn andre, slik det også er med andre ferdigheter. Opplever barna mestring og mening helt fra begynnerstadiet, legges et godt grunnlag for videre utvikling. Dermed kan senere vansker forebygges. Det å bli en funksjonell leser har stor betydning for videre skolegang, jobb, sosial fungering og den enkeltes evne til å fungere i samfunnet generelt.

"Hei, Gratulerer med fine bøker - så smart å kombinere høytlesing og elevlesing på denne måten! Det løser utfordringen med å velge mellom bøker som enten er lette å lese eller har et morsomt innhold, i starten. Fine illustrasjoner - de er viktige også. Idéen er superbra! "

    (Vigdis Refsahl cand.paed/seniorrådgiver Statped sørøst)

"Disse bøkene er suverene! Jeg har fortalt og vist hvor enn jeg har vært. De er så smart skrevet."

    (Turid Noddeland Nygård, Dysleksi Norge)

Lese-selv-teksten

Barnas tekst er blå og har stor font med plass til å peke-lese for små fingre. Teksten er bygget opp av de små lesebokstavene og har ingen tegn. Her skal ingen forstyrrende elementer ta fokus fra den første lesingen. Den blå teksten består hovedsakelig av lydrette ord som repeteres. Her er et eksempel fra nivå 1, der teksten støttes av et bilde.


I bok 2 er lese-selv-teksten noe lengre. Her innføres i tillegg noen få ikke-lydrette ord. Eksempel fra nivå 2.

Illustrasjonene

I tillegg til å gi historiene liv og farge, fungerer illustrasjonene som en støtte til lese-selv-teksten. Ved å koble ord og bilde sammen, går lesingen lettere. For å pirre barnas nysgjerrighet har små leselus gjemt seg her og der.

Ta en liten titt..