Om oss

«Vi ønsker at flere barn skal få oppleve gleden ved å lese selv! Om «min tur - din tur»-bøkene kan bidra til utvikling og leselyst - spesielt for de som strever - er vårt mål nådd.»

Tonje og Rannveig


Tonje Haukner, lektor og forfatter

Jobber som spesialpedagog og leseveileder i grunnskolen - skrev i 2017 masteroppgaven: "Leseferdigheter - utvikling og vurdering" ved Oslo Met. Debuterer som forfatter med bøkene "Dinosaur i trøbbel" og "Muffinsmysteriet" i 2022. Er utdannet leseveileder ved UIO i 2008, og har utdanning innen spesialpedagogikk, psykologi, yrkespedagogikk, praktisk pedagogikk og musikk. Bosatt i Eidsvoll kommune, er mamma til tre og aktiv som skuespiller i Lillestrøm Folketeater.

Rannveig Øygarden, Illustratør

Driver egen kunstnerisk virksomhet innenfor maling, tegning og grafikk. Har bakgrunn som faglærer i grunnskolen og videregående skole i kunst- og håndverksfag. Er utdannet  Art - Director ved Westerdals Reklameskole  og studerte kunstfag ved Asker Kunstfagskole. Har tidligere illustrert diktsamlingen "Jordnært - dikt og ulikt" av Kristine Sortland. Bosatt i Eidsvoll kommune og er mamma til to

Som lærer og spesialpedagog i grunnskolen gjennom 20 år har jeg erfart at barn lærer lettere dersom de opplever mening med det de gjør. Det å lese bare for lesingens skyld kan oppleves tungt og meningsløst. På begynnerstadiet er tekstene for enkle til å kunne formidle en handling som treffer. Når barna allerede på et tidlig tidspunkt får oppleve at egen lesing formidler og kommuniserer en meningsfull handling, er det lettere å forstå hensikten med lesing. Da kommer ofte lesegleden, og dermed leselysten av seg selv. Leselyst er viktig for å opprettholde øvingen. Dette er særlig viktig for barn som strever med lesing. Nok øvelse på rett nivå er avgjørende for en god leseutvikling."

 (Tonje - 2022)